Lösa Alla Windows-Problem Och Andra Program

Windows -skriptvärd: Wscript kontra Cscript

Förra veckan presenterade jag dig för en kärnkomponent i Windows Scripting

Teknologiplattform som kallas Windows Scripting Host (WSH). WSH äringår i Windows 98, Windows 2000, Windows XP och Windows Server2003. Varje operativsystem har dock en annan standard

version av WSH, allt från version 1.0 till den nuvarande versionen av 5.6.Beroende på vilken version du har installerat på ditt system kommer

bestämma vilka funktioner som är tillgängliga för dina skript. Att se a

jämförelse av de olika versionerna av WSH kolla in:http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/wsversion.asp

Observera att jag antar att du använder WSH version 5.6 i min

diskussioner (för att avgöra vilken version du kör skriver du cscript på

kommandotolken)

Denna vecka fortsätter vi vår diskussion om WSH och diskuterar de två

olika värdmiljöer som WSH tillhandahåller dig

Denna berättelse, 'Windows scripting host: Wscript vs. Cscript' publicerades ursprungligen avITworld.